Artikel   |  dinsdag 26 april 2011
2088 × gelezen

Gedragscode voor politieke ambtsdragers


Onlangs is er een handreiking met een modelgedragscode gepresenteerd over gedragscodes voor politiek ambtsdragers. Wat mag wel of niet worden gedeclareerd? Hoe wordt er omgegaan met vertrouwelijke informatie? Wanneer is er sprake van belangenverstrengeling?

Minister Donner heeft de eerste exemplaren overhandigd aan vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen tijdens een congres op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS). De handreiking is opgesteld in samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en een aantal koepelorganisaties dat de doelgroepen vertegenwoordigt.

Er bleek behoefte aan duidelijkheid over integriteitsvragen. Als bestuurders moeten terugtreden heeft dit vaak te maken met integriteitsaspecten. Daardoor ontstond er een steeds grotere behoefte aan houvast.  Er is al eens eerder een handreiking over dit onderwerp uitgebracht, maar dat bleek te ambtelijk en uitgebreid opgesteld en in de vergetelheid geraakt. De doelgroep is indertijd niet betrokken geweest bij de totstandkoming.

De bedoeling van de handreiking en de gedragscode is dat gemeenten, provincies en waterschappen de discussie aangaan over dit onderwerp en het implementeren binnen de eigen organisatie. Voor ambtenaren is er de afgelopen jaren al heel veel vastgelegd op dit gebied. De politieke ambtsdragers zijn hierin een beetje achterbleven, terwijl ze wel een voorbeeldrol vervullen binnen de eigen organisatie en naar de burgers toe.

Bijkomend voordeel van de handreiking is dat in veel opzichten duidelijker wordt wat wel of niet is toegestaan. Hierdoor ontstaat meer openheid en kunnen bestuurders zich ook beter verantwoorden.  Omdat discussies vaak over declaratiegedrag van bestuurders gaat is er een schema opgenomen waarin aangegeven is welke kosten wel en welke niet voor vergoeding in aanmerking komen. Dit geeft houvast aan bestuurders, de organisatie waar ze deel van uit maken en aan de burgers.

Download de handreiking integriteit politieke ambtdragers
Bron: Binnenlands Bestuur

Deel deze pagina
Miriam Teunissen
Miriam is breed georiënteerd op het brede HR-vakgebied. Ze is goed op de hoogte van de CAR-UWO en volgt alle ontwikkelingen en actuele thema’s op het gebied van arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid en rechtspositie. Daarnaast is ze sparringpartner en adviseur voor medewerkers en managers.
Meer van deze auteur