Nieuws
vrijdag 27 maart 2020

Initiatief nemen om elkaar te helpen in crisistijd

Wij Nederlanders mogen misschien te boek staan als nuchter en direct, we staan ook vooral bekend als een behulpzaam en sociaal volk. Uit onderzoek blijkt dat ruim twee op de vijf volwassenen in Nederland een vorm van vrijwilligerswerk doet.

Helpen in coronatijd: uiteenlopende hulpvragen

Op het moment van schrijven bevinden we ons in Nederland in een situatie waarbij het helpen van anderen in een heel ander daglicht is komen te staan. De onrust en onzekerheid die het coronavirus met zich meebrengt en de maatregelen vanuit de overheid zorgen ervoor dat veel mensen, bedrijven en instellingen voor grote uitdagingen komen te staan.

Het karakter van de uitdagingen die de coronacrisis werkgevend en ondernemend Nederland oplevert verschilt enorm per sector en per situatie. Enerzijds zien we dat organisaties binnen vitale sectoren als de zorg en de supermarktbranche zich een slag in de rondte werken.

Parallel daaraan zie je bij veel zelfstandig ondernemers en bedrijven juist een hele andere ontwikkeling naar aanleiding van de crisis. Door het wegblijven van klanten, het vroegtijdig aflopen van opdrachten of het annuleren van evenementen zien ondernemers en kleine zelfstandigen het werk in rap tempo afnemen. Ondanks het feit dat veel bedrijven hun uiterste best doen om te overleven, mondt de coronacrisis voor hen langzaam uit in een financiële crisis met alle daarbij horende gevolgen.

Behulpzaam zijn op basis van je eigen kracht

Gevoed door al deze ontwikkelingen zagen we in de afgelopen weken een groot aantal particuliere en bedrijfsinitiatieven ontstaan om groepen die het zwaar hebben te ondersteunen. Stuk voor stuk mooie initiatieven en primair gebaseerd op een sterke wil om elkaar te helpen.

Ook vanuit Driessen hebben wij, vanaf het moment van de uitbraak van het coronavirus in Brabant, meteen een collectieve hulpactie in gang gezet. Daar ben ik ongelofelijk trots op. Want als maatschappelijk betrokken onderneming anderen helpen die het moeilijk hebben in crisistijd, dat doe je toch voor elkaar?

Om zo effectief mogelijk te kunnen helpen hebben wij ons vooral laten leiden door de gedachte dat je de beste hulp kunt bieden door te handelen vanuit activiteiten waar je als bedrijf in uitblinkt. Kortom, helpen vanuit je kerncompetenties en daarbij putten uit je eigen kracht, kennis en ervaring.

In ons geval betekent dit concreet dat we iets wilden doen rondom het verbinden van mens en werk. Als Brabants familiebedrijf zetten wij ons immers dagelijks in voor organisaties, werkenden en werkzoekenden, waarbij wij elke dag alles op alles zetten om mensen die binnen de overheid, het onderwijs, de zorgsector of bij een cultuurinstelling willen werken te verbinden aan werk.

Daarom zagen wij de oplossing in ons nieuwe en gratis platform Coronaklussen.nl. Een gratis platform waar organisaties of ondernemers een opdracht (‘klus’) kunnen plaatsen en waar mensen die een vrijwillige en belangeloze bijdrage willen leveren (‘klussers’) vervolgens op kunnen reageren. Zo zorgt het platform er dus voor dat vraag naar werk (organisaties met een werk/klusbehoefte) en aanbod van werk (‘klussers’) in tijden van de coronacrisis bij elkaar worden gebracht.

Coronaklussen werkt!

Inmiddels zijn dankzij het initiatief al meerdere ondernemers en bedrijven geholpen. We laten hier graag twee ondernemers over aan het woord.

Regina Lambert is directeur van stichting Downsyndroom. Het plaatsen van een klus op Coronaklussen heeft snel een goed resultaat opgeleverd: “Wij hebben twee vrij praktische opdrachten geplaatst: een vertaalde tekst redigeren en een tekst over Downsyndroom en Corona vertalen. Dit leverde in beide gevallen veel reacties op. Op dit moment wordt de eerste opdracht concreet al uitgevoerd. We hebben een internationaal schrijven over Corona en Downsyndroom ontvangen. We willen de Nederlandse ouders deze informatie ook graag geven. Ik krijg telkens kleine stukken te zien en deze worden naar tevredenheid vertaald en geredigeerd. Het vertalen van de tekst is door vier mensen opgepakt. Ik heb de tekst in delen gesplitst aangezien het dan minder werk is voor iedereen. Bij deze opdracht is tijd belangrijk omdat ik snel de gegevens aan onze achterban wil geven.”

Ook rijschoolhouder Rob van den Hoven is uit de brand geholpen via een oproep op Coronaklussen: “Ik heb sinds 2012 een eigen rijschool in Helmond en doe dit elke dag met veel liefde en plezier. Ik werk voornamelijk met jongeren en in mijn beleving is er niks mooiers dan mensen dat rijbewijs bezorgen waar ze hun hele leven lang plezier van gaan hebben. Nu anno maart 2020 breekt de coronacrisis uit. Daardoor heb ik als rijschool helaas moeten besluiten om de deuren tijdelijk dicht te doen. Natuurlijk betekent dit voor ons een financiële strop, maar gezondheid boven alles! Om na de coronacrisis ook genoeg leerlingen aan te kunnen trekken, willen wij nu graag ook via onze website meer leerlingen aantrekken en heb ik een klus geplaatst op de pagina van Coronaklussen. Dankzij deze website heb ik nu contact kunnen leggen met een geïnteresseerde “klusser” en zijn de eerste stappen inmiddels gezet.”

Zelf hulp nodig of wil jij juist helpen?

Heb jij als zelfstandig ondernemer ook hulp nodig in deze crisistijd of ben je voor jouw werkgever op zoek naar hulp? Of heb je tijd en wil je juist helpen door vrijwillig en belangeloos jouw diensten aan te bieden? Kijk dan nu op www.coronaklussen.nl.

Bron: VNG