Nieuws
vrijdag 23 juni 2017

Driessen tekent Charter Diversiteit

Het Charter Diversiteit is een intentieverklaring voor werkgevers in de publieke én de private sector. Door het ondertekenen ervan verklaart een werkgever zich actief te willen inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Directeur Ad van Zutphen heeft het Charter Diversiteit namens Driessen op 21 juni 2017 getekend.

Diversiteit en inclusie

Ad van Zutphen: “Het streven naar diversiteit en inclusie is belangrijk voor Driessen. In alle geledingen van de organisatie willen we de principes van gelijke kansen bevorderen. Daarbij is het nut en de noodzaak van een divers samengesteld personeelsbestand verbonden aan de strategische doelen. Diversiteit en inclusie zien wij als meerwaarde voor het bereiken van de organisatiedoelstellingen.” Concreet gaat Driessen zich inzetten voor drie concrete uitdagingen die gericht zijn op het bevorderen van diversiteit en inclusie:

  1. Mensen met een arbeidsbeperking een eerlijke kans geven op de arbeidsmarkt. Daarom committeren we ons aan het streven om binnen een periode van 5 jaar (eind 2022) 5% van ons interne personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met een arbeidsbeperking. De mensen om wie het gaat, staan in het doelgroep register vermeld of hebben een gedeeltelijke WIA-uitkering. We streven niet alleen naar het aannemen van collega’s uit deze doelgroep, maar ook naar volledige inclusiviteit.
  2. Ons medewerkersbestand bestaat voor 65% uit vrouwen, maar op MT-niveau van de functies in de organisatie is nog geen 20% ingevuld door een vrouw. Wij streven naar een betere afspiegeling van de samenstelling van de organisatie op alle niveaus in de organisatie.
  3. We willen niet alleen collega’s die op ons lijken aannemen, maar juist ook medewerkers die bij ons passen omdat ze iets anders/nieuws brengen.
  4. Deze uitdaging wordt uitgewerkt in een plan van aanpak, waarin de doelstellingen, investeringen en aanpak helder zijn uitgewerkt. Dit plan wordt door ons binnen zes maanden na ondertekening van het Charter Diversiteit voorgelegd aan Diversiteit in bedrijf. Driessen doet jaarlijks verslag van de inspanningen en de resultaten die zijn gericht op het bereiken van de uitdaging(en).