Cultuur

Naar een cabaretvoorstelling gaan in een theater, een festival bezoeken of lid zijn van een dansgroep: het is allemaal cultuur. Onder meer met subsidies schept de overheid voorwaarden voor de instandhouding, ontwikkeling en verspreiding van cultuur. De sector moet de komende jaren minder afhankelijk worden van subsidies, doordat er minder geld is voor cultuur. Ondernemerschap in kunst en cultuur, daar gaat het om vandaag de dag.

Als brede HRM-dienstverlener zijn wij onder andere goed bekend met musea, podiumkunsten, poppodia, bibliotheken en centra voor de kunsten. Organisaties die wij helpen bij de inzet van werkgeverschap en waarvan wij de administratie en het werkgeversrisico kunnen overnemen. De inzet van flexibele medewerkers is een manier om incidentele of langdurige onderbezetting binnen uw organisatie op te vangen.

Wij bieden leden van onder andere de Nederlandse Museumverening (NMV), Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) een aantrekkelijk tarief, wanneer zij kiezen voor de inzet van flexibele medewerkers.

Museumvereniging, VSCD en Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals