Mobiliteit

Arbeidsmobiliteit staat bij veel organisaties in de publieke sector hoog op de agenda. Ongetwijfeld heeft u binnen uw organisatie met mobiliteit te maken gehad, of krijgt u er binnenkort mee te maken.

Met onze mobiliteitstrajecten ondersteunen wij u bij het vinden van een werkplek waar uw medewerker het beste tot zijn recht komt. Of dat nu binnen uw eigen organisatie is, of - indien nodig - daarbuiten. Op basis van uw doelstelling verzorgen wij het mobiliteitstraject dat bij de ontwikkelingen binnen uw organisatie past.

Doelgerichte trajecten

Wij verzorgen een drietal mobiliteitstrajecten, te weten: outplacement, loopbaanoriëntatie en ontwikkelassessments. Voor welke begeleidingsvorm op het gebied van mobiliteit u kiest, is afhankelijk van het doel dat u voor ogen heeft.

Onze mobiliteitstrajecten bieden wij aan in samenwerking met onze dochteronderneming Mensiumgroep. Op www.mensiumgroep.nl vindt u meer informatie over Mensium en haar experts. 

Vanwege economische, organisatorische of persoonlijke factoren wilt of moet u afscheid nemen van een medewerker. Met onze outplacementtrajecten begeleiden wij uw medewerker op een goede wijze van werk naar werk.

Tijdens onze outplacementtrajecten, die maximaal 6 tot 9 maanden duren, begeleiden wij iedere medewerker individueel. Na een intake- en planfase volgt een intensief en individueel outplacementtraject. In dit traject maken wij gebruik van diverse instrumenten, variërend van capaciteitentests, talentonderzoeken en onderzoeken naar werkstijlvoorkeuren tot een virtueel mobiliteitscentrum en sollicitatie- en netwerktrainingen. Aan de hand daarvan begeleiden wij uw medewerker naar een passende nieuwe werkplek.

In een tijd waarin de ontwikkeling van medewerkers hoog in het vaandel staat, is het belangrijk om periodiek stil te staan bij de loopbaanontwikkeling van medewerkers. Komen de mogelijkheden en ambities van uw medewerker nog wel overeen met de werkzaamheden die hij of zij verricht?

Met onze loopbaanoriëntatietrajecten bekijken wij in een drietal gesprekken, eventueel gecombineerd met een test of onderzoek, hoe de loopbaan van uw medewerker ervoor staat. Op basis van de resultaten kunt u, in overleg met de medewerker, de loopbaan bijsturen waar gewenst of nodig.

Wilt u meer inzicht krijgen in het potentieel van een medewerker, om te ontdekken welke ontwikkeling de medewerker in uw organisatie kan doormaken, of omdat u vindt dat het functioneren van de medewerker achterblijft op uw verwachting? Dan is het ontwikkelassessment een eenvoudige manier om te onderzoeken waar de talenten van een medewerker liggen en hoe deze het beste tot hun recht komen.

Aan de hand van uw doelstellingen nemen wij een online onderzoek bij uw medewerker af en bespreken de uitkomst aan de hand van een uitgebreide rapportage. Na toestemming van de medewerker ontvangt u deze rapportage ook van ons, waarbij onze adviseurs aangeven in hoeverre bepaalde competenties bij de medewerker aanwezig of ontwikkelbaar zijn.Aanvullende diensten

Naast mobiliteitstrajecten verzorgen wij ook aanvullende diensten en instrumenten. Denk daarbij aan coaching, training, beroepskeuzeonderzoeken en capaciteitentests. Afhankelijk van uw behoefte, maken wij trajecten op maat. In specifieke situaties is het ook mogelijk dat uw medewerkers bij Driessen op de payroll komen en wij hen verder begeleiden naar ander werk.

Mensiumgroep

Mobiliteitstrajecten verzorgen wij in samenwerking met onze zusterorganisatie Mensium. Mensium kiest voor creatieve, verrassende werkvormen en bestaande bewezen concepten adviseren en begeleiden hun specialisten medewerkers naar een nieuwe arbeidspositie, binnen of buiten de huidige organisatie.