ZZP

ZZP-contractmanagement

Het inzetten van professionals, zoals ZZP’ers, is voor verschillende werkzaamheden een goede uitkomst. Een ZZP’er inhuren brengt vanuit organisatorisch en arbeidsrechtelijk oogpunt echter ook risico’s met zich mee. De Belastingdienst stelt namelijk een aantal eisen aan deze vorm van flexibele arbeid.

Met ingang van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) op 1 mei 2016, zijn opdrachtgevers mede verantwoordelijk voor het juist inrichten van de inzet van ZZP’ers.  Daar horen, als een ZZP’er niet volgens de regels wordt ingezet, ook de bijbehorende verantwoordelijkheden en het dragen van de consequenties bij. 

Een onvolledige of onjuiste werkwijze kan ertoe leiden dat de Belastingdienst concludeert dat er een dienstbetrekking tussen u, als opdrachtgever, en de veronderstelde ZZP’er bestaat. Dit kan leiden tot eventuele boetes, afdracht van sociale lasten en dat loonheffing voor uw rekening komt. Het is van belang dat u gebruik maakt van de juiste, door de Belastingdienst gepubliceerde en/of goedgekeurde overeenkomsten. 

U kunt een eigen maatwerkovereenkomst opstellen en voorleggen aan de belastingdienst of u maakt gebruik van Driessen als tussenpersoon. Driessen heeft een door de Belastingdienst goedgekeurde en geregistreerde overeenkomst die ervoor zorgt dat de ZZP’er bij uw organisatie de opdracht kan uitvoeren en Driessen mede contractpartij wordt. Wij bieden hiervoor de dienstverlening ZZP-contractmanagement.

ZZP-contractmanagement; gewoon goed geregeld

Bij deze dienstverlening wordt Driessen een derde partij in de samenwerking. Wij gaan, op basis van een goedgekeurde overeenkomst van opdracht, een (raam)overeenkomst aan met uw organisatie en de ZZP’er(s) en/of diens leverancier. Driessen is hiervoor NEN-gecertificeerd. Door het aangaan en beheren van inhuurcontracten nemen wij de inhuurrisico’s van u over en ontzorgen wij u op administratief gebied.

Uiteraard bepaalt u in overleg met de ZZP’er het tarief. Op die manier bent u verzekerd van de juiste inzet voor de opdracht, maar heeft u geen omkijken naar de (financiële) administratie en overige zaken. Enkele zaken die wij voor u verzorgen zijn:

  • Digitaal aanmeldproces
  • Controle van de ZZP’er op zelfstandig ondernemerschap en benodigde documenten en registraties
  • Controle op polis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • Opstellen, beheren en aangaan van door Belastingdienst goedgekeurde opdrachtovereenkomsten 
  • Overnemen van arbeidsrechtelijke en fiscale risico’s
  • Controle van praktische uitvoering gerelateerd aan de opgestelde overeenkomst middels een tevens door de Belastingdienst goedgekeurd control framework 
  • Digitale urenregistratie en facturatie: u ontvangt als opdrachtgever één (verzamel) factuur
  • Driessen betaalt de ZZP’er(s)


     

Goed opdrachtgeverschap

Vanuit onze rol als contractmanager bieden wij niet alleen uw organisatie een goede dienstverlening maar ook de zelfstandige professional. Naast de basiszaken zoals een correcte (digitale) afhandeling van administratieve zaken, online urenregistratie, tijdige betalingen en een heldere communicatie, bieden wij de met Driessen verbonden ZZP’ers gedurende de looptijd van hun opdracht(en) enkele extra’s. Zo krijgen de zelfstandige professionals toegang tot een besloten online ZZP-community.

Extra: bemiddeling en marktplaats externe inhuur

Bent u op zoek naar ondersteuning in de werving, selectie en bemiddeling van zelfstandige professionals voor uw tijdelijke klus? Bekijk hier meer informatie over hoe Driessen u hierbij kan ondersteunen.
Bovendien is Driessen u, samen met onze dochteronderneming The Solutions Factory, van dienst met Marktplaatsen voor externe inhuur. Volledig volgens de geldende aanbestedingswet.


Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het inzetten van ZZP'ers binnen uw organisatie? Wij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn. Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

* verplichte velden