ZZP

ZZP-advies

De wet DBA is ingevoerd maar de handhaving is uitgesteld tot 1 juli 2018. Opdrachtgevers en ZZP’ers krijgen tot die tijd geen boete op naheffing als zij niet werken conform de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties.

Toch bent u als opdrachtgever verantwoordelijk voor de werkrelatie met ZZP’ers. Zeker organisaties in de publieke sector willen het goede voorbeeld geven en werken conform de laatste wet- en regelgeving. Met ZZP-advies van Driessen HRM krijgt u antwoord op de vraag: Is onze organisatie al wet DBA proof?

Met drie simpele stappen weet u of u voldoet aan de wet DBA. Met ons ZZP-advies bekijken we of en bij welke stappen u hulp kunt gebruiken om aan de laatste wet- en regelgeving te voldoen. 


Scan van uw huidige ZZP-inzet
- In kaart brengen ZZP-inzet binnen uw organisatie
- Controle aantallen, opdrachten, inhuur & beleid.

Resultaat: Overzicht van de ZZP-inzet binnen uw organisatie, de huidige omschreven opdrachten en het al dan niet aanwezige beleid.


Definiëren beleid rond inhuur ZZP’ers
-    Juridische toetsing van het overzicht uit stap 1
-    Inzicht in hoeverre ZZP’ers, uw inhuurbeleid en overeenkomsten voldoen aan de wet DBA
-    In kaart brengen mogelijke risico’s van de inzet van huidige zzp-opdrachten en formuleren van eventuele verbetervoorstellen

Resultaat: Adviesrapportage over de inrichting en mogelijkheden van de (huidige) ZZP inzet binnen uw organisatie conform de Wet DBA


Implementatie van de gewenste situatie
-    Vaststellen nieuw beleid
-    Inrichten Control Framework confrom wet DBA 

Resultaat: Uw organisatie Wet DBA proof 


Meer informatie?

Wilt u meer informatie over hoe uw organisatie kan voldoen aan geldende wet- en regelgeving rondom de inzet van ZZP'ers? Neem dan gerust contact met ons op, dan vertellen wij u graag wat de mogelijkheden zijn.

* verplichte velden