VervangingsManager

Een ziekmelding van een leerkracht op de vroege ochtend resulteert vaak in een stressvolle situatie. Want waar en hoe vindt u op korte termijn een geschikte invalleerkracht? De applicatie VervangingsManager helpt u eenvoudig en snel met het vinden van een leerkracht voor de juiste plek.

vervangingsmanagerDe VervangingsManager maakt het mogelijk om vervangingen van leerkrachten op een professionele en snelle wijze te beheren, plannen en automatiseren. De invalpool software biedt gemak aan besturen, scholen en invallers binnen het basisonderwijs die met flexibele opvulling van bijvoorbeeld vacatures, tijdelijke onderbezetting, ziekte en zwangerschapsverloven te maken hebben.

Online vervangingen managen van A tot Z

Met de VervangingsManager kan een onderwijsinstelling via een persoonlijke webpagina het docentenbestand beheren en een vervanging van een leerkracht aanvragen of verwerken. De invalleerkracht kan op zijn persoonlijke webpagina een agenda bijhouden en vervangingsaanvragen bekijken en bevestigen. Vervangingsaanvragen kunnen per sms verstuurd en bevestigd worden, waardoor er geen extra papierwerk of e-mailcorrespondentie aan te pas komt.

Inmiddels maken tientallen schoolbesturen, vervangingspools, personeelsclusters, brancheverenigingen en administratiekantoren gebruik van de VervangingsManager. Hierdoor is de software bij ruim 2.000 scholen succesvol geïmplementeerd.

Zie ook de website van de Vervangingsmanager.