TruQu

Een restaurant op Facebook, een bestelling bij een webshop, een serie op Netflix of een overnachting in een Airbnb. Het continue geven van beoordelingen is de normaalste zaak van de wereld. Toch passen we dit nog maar mondjesmaat toe in de gesprekkencyclus. Een gemiste kans voor HRM. Met TruQu kunnen medewerkers en leidinggevenden hun gesprekkencyclus slimmer, eenvoudiger maar bovenal beter maken. 

Organisaties in de overheid zoeken naar nieuwe manieren om de gesprekkencyclus met medewerkers in te richten. Moderne samenwerkingsvormen zoals zelfsturende teams vragen om een nieuwe benadering. Medewerkers functioneren anders dan voorheen, dus een klassieke gesprekkencyclus die bestaat uit het planningsgesprek, een voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek volstaat niet meer. Met TruQu stellen wij uw organisatie in staat om de gesprekkencyclus op een laagdrempelige en eenvoudige manier naar een hoger niveau te tillen.

360 graden feedback

Feedback is bedoeld om een compleet beeld te krijgen van het functioneren. Het is vaak te eenzijdig om alleen de manager te laten beoordelen of een medewerker goed functioneert. Met 360 graden feedback krijgt een medewerker feedback van collega’s, managers en klanten/cliënten. De leidinggevende krijgt zo een completer beeld van het functioneren van de medewerker. Met TruQu ligt het initiatief en eigenaarschap ligt bij de medewerker zelf. Dit stimuleert het ontwikkel vermogen van medewerkers.

Real-time feedback

Waar een klassieke gesprekkencyclus zich beperkt tot gezette momenten, gaat TruQu verder. Medewerkers ontvangen feedback op elk gewenst moment. Via een feedback app en online feedback software is het voor anderen gemakkelijk om feedback te geven. 

Team feedback

Feedback gaat niet alleen om het beoordelen van medewerkers, maar ook om het verbeteren van prestaties en competenties van die medewerkers. De traditionele een-op-eengesprekken met leidinggevenden passen niet in zo’n omgeving. Met TruQu kunnen teamleden aan elkaar feedback vragen en geven met behulp van app of website. Deze feedback kunnen ze voor zichzelf houden of delen met het team.

Het Nieuwe Beoordelen

Boekenkasten vol zijn erover geschreven: Het Nieuwe Beoordelen. Inmiddels kunnen we ons afvragen of het nog wel zo nieuw is. Wel met TruQu. Niet langer krijgen medewerkers maar één of twee keer per jaar feedback. Het beoordelingsgesprek krijgt extra waarde met een persoonlijk feedback portfolio. 

De kern van TruQu is continue feedback voor alle medewerkers. De focus ligt op het verbeteren van het functioneren. Doordat het initiatief bij de medewerker ligt, leidt dit niet tot ongewenste situaties. Organisaties die kiezen voor TruQu krijgen hun feedbackplatform met eigen logo, kleuren en stijl geïntegreerd in de software.

Meer informatie aanvragen

Vul onderstaand formulier in en ontvang direct meer informatie over TruQu en de kosten.

* verplichte velden