Personeels- en salarisadministratie

Het salaris van de mensen binnen uw organisatie moet op tijd en juist worden uitbetaald. Daarnaast wilt u beschikken over up-to-date informatie van uw medewerkers. Dat brengen we bij Driessen in de praktijk.

Wij zorgen dat uw personeels- en salarisadministratie goed verloopt en ondersteunen u, indien gewenst, ook bij uw financiële administratie. Zo houdt u meer tijd over voor uw kerntaken en een tactische en strategische bijdrage aan uw organisatie.

Dienstverleningsvarianten

Op het gebied van de personeels- en salarisadministratie en/of financiële administratie kunt u bij Driessen kiezen uit drie varianten van dienstverlening, namelijk: ondersteuning, ontwikkeling of ontzorging.

Wilt u de personeels- en salarisadministratie en/of de financiële administratie op basis van AFAS in eigen beheer uitvoeren? Dan sluit ondersteuning door Driessen hier volledig bij aan en kunt u rekenen op de expertise van onze e-HRM en salarisadviseurs wanneer nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de implementatie en inrichting van AFAS binnen uw organisatie.

Organisaties die de wens hebben om op termijn de personeels- en salarisadministratie en/of de financiële administratie in eigen beheer uit te voeren, kiezen voor deze variant van dienstverlening. Op basis van uw wensen begeleiden wij u naar het moment waarop u de administratie zelf kunt uitvoeren. Gedurende deze periode kunt u met vragen terecht bij de specialisten van onze helpdesk.

Kiest u voor ontzorging, dan nemen wij de gehele uitvoering van uw personeels- en salarisadministratie en/of de financiële administratie van u over. Zo heeft u daar geen omkijken meer naar en kunt u zich richten op andere taken. Uiteraard kunt u met eventuele vragen een beroep doen op de kennis van onze medewerkers.


De software van AFAS als basis

Het softwaresysteem van AFAS vormt de basis bij onze dienstverlening op het gebied van personeels- en salarisadministratie. Het systeem bestaat standaard uit een uitgebreide HRM/Payroll module. AFAS Profit heeft veel operationele en tactische e-HRM functionaliteiten, zoals:

 • Employee Self Service (ESS)
  In deze module kunnen medewerkers eigen gegevens muteren en informatie (ziekte, verlof, dossier, opleidingen etc.) digitaal inzien.
 • Management Self Service (MSS)
  Hiermee kunnen managers activiteiten zoals verlofaanvragen en declaraties accorderen en afhandelen en managementinformatie raadplegen.
 • Vrije Workflows op maat
  Een workflow wordt gebruikt voor de flexibele inrichting en digitale optimalisatie van HR-processen.
 • Competentiemanagement
  Via deze module kunnen competenties worden vastgelegd en digitaal worden beoordeeld.
 • Sollicitant Self Service
  Via deze module automatiseert u een deel van het sollicitatieproces.
 • Gesprekkencyclus
  Digitaal inzicht in presteren van medewerkers door vastlegging van digitale gespreksverslagen.
 • Wet Verbetering Poortwachter
  Nauwkeurige vastlegging van gegevens rondom ziekte en verzuim die voldoet aan wet- en regelgeving. 

Maakt u gebruik van een tijdregistratiesysteem, arbodienst of document management systeem? Wij zorgen ervoor dat AFAS Profit naadloos aansluit op uw bestaande infrastructuur.


AFAS software

​Voor de dienstverlening op het gebied van personeels- en salarisadministratie en financiele administratie heeft Driessen een partnerovereenkomst met AFAS Software.