HRM-kennissysteem RAP

Het uitvoeren van een complex HRM-beleid roept regelmatig vragen op bij HRM’ers. Altijd antwoord op uw HRM-vraag, dat is het uitgangspunt van het HRM-kennissysteem RAP. Is er inzicht in de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van de medewerkers? En zijn alle regelingen nog actueel?

Via het HRM-kennissysteem RAP krijgen u en uw medewerkers digitaal inzicht in arbeidsvoorwaarden en aanvullende lokale regelingen die voor uw organisatie gelden. Momenteel bieden wij oplossingen voor overheid en onderwijs, waarin de actuele tekst van de CAR UWO, de SAW (sectorale arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel), CAO PO, CAO VO en CAO HBO is opgenomen.

Altijd antwoord op uw HRM-vraag

Het HRM-kennissysteem RAP biedt niet alleen uitkomst voor de afdeling HRM, maar ook voor medewerkers binnen uw organisatie. Zij kunnen in de medewerkersversie van RAP zelf op zoek gaan naar het antwoord op hun vraag. Kan de medewerker het antwoord niet vinden, dan kan de vraag worden doorgezet naar de HRM’er. Vervolgens kan de HRM’er:

  • Het antwoord opzoeken in de uitgebreide online HRM-versie van RAP
  • De vraag posten in het HRM-netwerk van RAP
  • De vraag bespreken tijdens een bijeenkomst van Driessen
  • Stel uw vraag aan de HRM helpdesk van Driessen

Helpdesk HRM

Kunt u met behulp van het HRM-kennissysteem het antwoord op uw vraag onverhoopt niet vinden? Dan kunt u de hulp van onze Helpdesk HRM inschakelen, waar gespecialiseerde arbeidsjuristen voor u klaar staan. RAP-abonnees hebben recht op een aantal gratis helpdeskuren. Dit tegoed is een jaar geldig en wordt jaarlijks aangevuld. Naast dit jaarlijkse tegoed kan tegen een gereduceerd tarief een betaald abonnement worden afgenomen. In RAP vindt u het resterende urentegoed, maar ook de gestelde vragen en antwoorden en de tijd die eraan besteed is overzichtelijk terug op uw beginscherm.

Stel een vraag via e-mail

Juridisch advies

Heeft u te maken met een uitgebreid juridisch vraagstuk of is er sprake van een langer lopend traject waarbij intensieve begeleiding noodzakelijk is, dan ondersteunen wij u met juridisch advies op maat. Voorbeelden van dit soort vraagstukken zijn:

  • Begeleiding van ontslagtrajecten bij een reorganisatie
  • Adviseren over de te volgen stappen bij een ontslagzaak met complexe casuïstiek, zoals langdurige ziekte
  • Het doen van een rechtmatigheidstoets bij het ontwikkelen of toepassen van een Sociaal Plan
  • Het vertegenwoordigen van de werkgever bij de Centrale Raad van Beroep of een ander rechtscollege, zoals het Kantongerecht of de Rechtbank

Het HRM-kennissysteem voor overheid en onderwijs

Het HRM-kennissysteem RAP biedt uitkomst voor HRM'ers en medewerkers binnen overheid en onderwijs. Er zijn versies waarin de actuele cao-tekst is opgenomen voor gemeenten, waterschappen, politieke ambtsdragers, het primair onderwijsvoortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs.

RAP voor Gemeenten

VNGIn RAP Gemeenten is de actuele CAR UWO tekst opgenomen, inclusief een uitgebreide toelichting hierop. Aanpassingen in de CAR UWO tekst worden automatisch bijgewerkt in RAP, zodat de arbeidsvoorwaarden die gelden voor uw organisatie altijd actueel zijn. Ruim 80% van de Nederlandse gemeenten maakt vandaag de dag gebruik van RAP.

 

Wet Elektronische Bekendmaking voor gemeenten, waterschappen en decentrale overheden

Sinds 1 januari 2011 geldt de Wet Elektronische Bekendmaking (WEB) voor lagere overheden, zoals gemeenten, veiligheidsregio’s, waterschappen en provincies. Door de invoering dienen deze organisaties al hun algemeen bindende voorschriften beschikbaar te stellen via de website van de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Dit geldt voor de CAR UWO en de SAW, maar ook voor lokale regelingen, zoals de beloningsregeling en het functiewaarderingsreglement. RAP biedt u de mogelijkheid om middels een CVDR-koppeling met één druk op de knop gratis het gehele arbeidsvoorwaardenpakket van uw eigen organisatie te publiceren conform de richtlijnen van de Wet Elektronische Bekendmaking. De nieuwe applicatie DROP vervangt de CVDR. RAP ondersteunt ook het automatisch genereren van bestanden om te importeren in DROP. Zo stelt RAP u in staat om gemakkelijk te voldoen aan de WEB. 

RAP voor Waterschappen

In RAP Waterschappen is de actuele Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling voor de Waterschappen (SAW) opgenomen. Wanneer de SAW door de Unie van Waterschappen wordt aangepast, worden de wijzigingen automatisch bijgewerkt in RAP.Unie van Waterschappen

 

Wet Elektronische Bekendmaking voor gemeenten, waterschappen en decentrale overheden

Sinds 1 januari 2011 geldt de Wet Elektronische Bekendmaking (WEB) voor lagere overheden, zoals gemeenten, veiligheidsregio’s, waterschappen en provincies. Door de invoering dienen deze organisaties al hun algemeen bindende voorschriften beschikbaar te stellen via de website van de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Dit geldt voor de CAR UWO en de SAW, maar ook voor lokale regelingen, zoals de beloningsregeling en het functiewaarderingsreglement. RAP biedt u de mogelijkheid om middels een CVDR-koppeling met één druk op de knop gratis het gehele arbeidsvoorwaardenpakket van uw eigen organisatie te publiceren conform de richtlijnen van de Wet Elektronische Bekendmaking. De nieuwe applicatie DROP vervangt de CVDR. RAP ondersteunt ook het automatisch genereren van bestanden om te importeren in DROP. Zo stelt RAP u in staat om gemakkelijk te voldoen aan de WEB.

RAP voor Politieke Ambtsdragers

Binnen de overheid vormen politieke ambtsdragers een aparte categorie, waarbij de arbeidsverhoudingen zijn vastgelegd in eigen rechtspositiebesluiten. RAP Politieke Ambtsdragers geeft u het antwoord op vragen als ‘Ontvangt een oud-wethouder niet teveel wachtgeld?’ en ‘Moeten verhuiskosten van de burgemeester wel of niet worden vergoed?’. Vanzelfsprekend zijn de arbeidsvoorwaarden die in RAP Politieke Ambtsdragers zijn opgenomen altijd up-to-date en juridisch getoetst.

RAP voor Primair Onderwijs

In RAP PO is de actuele tekst van de CAO PO in digitale vorm opgenomen. Door de lokale regelingen toe te voegen aan RAP heeft u de beschikking over uw complete digitale arbeidsvoorwaardenpakket, maar ook het reglement Participatie- en Vervangingsfonds en tal van andere modules ontbreken niet in RAP. Een uitgebreide kennisbank met de meest gestelde vragen en antwoorden over uw arbeidsvoorwaarden maken het pakket compleet.
 

RAP voor Voortgezet Onderwijs

VO RaadIn RAP VO is de actuele tekst van de CAO VO opgenomen, die dankzij een samenwerkingsovereenkomst met de VO-raad ter beschikking is gesteld. Door de lokale regelingen toe te voegen aan RAP heeft u de beschikking over uw complete digitale arbeidsvoorwaardenpakket. RAP voor het onderwijs wordt door een groeiend aantal voorgezet onderwijsorganisaties in Nederland gebruikt.
 

RAP voor HBO

RAP HBO is ontwikkeld samen met een aantal van de grootste hogescholen in Nederland en geeft u volledig inzicht in uw actuele arbeidsvoorwaarden. In RAP HBO is de actuele tekst van de CAO HBO opgenomen. Door gebruik te maken van RAP HBO weet u zeker dat u over betrouwbare en actuele informatie beschikt, die altijd up-to-date en juridisch getoetst is.
 


HRM-netwerk

In de online omgeving van RAP heeft u toegang tot een speciaal digitaal HRM-netwerk waarin alle RAP-abonnees kennis en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. U kunt vragen stellen aan collega’s uit het hele land of discussiëren over een actueel HRM-onderwerp. Honderden HRM’ers zijn lid van dit netwerk in RAP en op het blog worden dagelijks berichten geplaatst.