HPO Insight

Wat is de invloed van werkgeluk op de financiële en strategische prestaties van een organisatie? Zijn organisaties met gelukkige medewerkers aantrekkelijker voor nieuw talent? En hoe bouw je aan een excellente publieke organisatie waar managers en medewerkers gelukkig zijn en prestaties continu verbeteren? Met andere woorden: hoe word je een High Performance Organisatie (HPO)?

Een ‘High Performance’-organisatie is een organisatie die significant betere resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties, gedurende een periode van tenminste vijf jaar. Dit doet zij door zich op een gedisciplineerde manier te concentreren op datgene wat echt belangrijk is voor de organisatie. 

Een HPO kent vele voordelen. Zo zijn ze bijvoorbeeld aantrekkelijk voor nieuw en bestaand talent en hebben ze vaak een betere dienstverlening met minder financiele middelen. Wilt u weten of uw organisatie een HPO is? 

Meet de prestatie van uw organisatie

Met HPO Insight™ krijgt u inzicht in hoe uw organisatie presteert op de succesfactoren van een High Performance Organisatie. Er zijn 35 kenmerken die een directe relatie hebben met competitieve prestaties. Via een online vragenlijst onder medewerkers en management toetsen we deze kenmerken. De resultaten brengen we onder in vijf groepen van zogenoemde ‘HPO-factoren’: 

  • Kwaliteit van het management
  • Openheid en actiegerichtheid
  • Langetermijngerichtheid
  • Continue verbetering in vernieuwing
  • Kwaliteit van de medewerkers 

Zo krijgt u een dwarsdoorsnede van het presteren van uw organisatie. Ook vergelijken wij uw organisatie met andere organisaties uit de publieke sector en ontvangt u verbeterpunten. Aan de hand van deze resultaten kunt u doelgericht werken aan het verbeteren van uw organisatie. 

 

Meer informatie aanvragen

Vul onderstaand formulier in en ontvang direct meer informatie over HPO Insight™ en de kosten.

* verplichte velden