Financiële administratie

Organisaties in het onderwijs, zorg & welzijn, cultuur of de overheid vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Een juiste, tijdige en volledige financiële administratie helpt u dit op een verantwoorde manier te doen. Zo kunt u met een gerust hart beslissingen nemen en de juiste koers naar de toekomst uitstippelen.

Driessen zorgt ervoor dat uw financiële administratie goed verloopt en ondersteunt, indien gewenst, ook bij uw personeels- en salarisadministratie. Zo houdt u meer tijd over voor uw kerntaken en een tactische en strategische bijdrage aan uw organisatie.

Dienstverleningsvarianten

Op het gebied van financiële administratie en/of de personeels- en salarisadministratie kunt u bij Driessen kiezen uit drie varianten van dienstverlening, namelijk: ondersteuning, ontwikkeling of ontzorging.

Wilt u de financiële administratie op basis van AFAS in eigen beheer uitvoeren? Dan sluit ondersteuning door Driessen hier volledig bij aan en kunt u rekenen op de expertise van onze controllers, AFAS adviseurs en financieel adviseurs wanneer nodig. 

Hebt u de wens om op termijn de financiële administratie in eigen beheer uit te voeren? Op basis van uw wensen begeleiden wij u naar het moment waarop u de administratie zelf kunt uitvoeren. Gedurende deze periode kunt u met vragen terecht bij onze AFAS adviseurs en financieel adviseurs. 

Kiest u voor ontzorging, dan nemen wij de gehele uitvoering van uw financiële administratie over. Zo heeft u er geen omkijken meer naar en kunt u zich richten op andere taken. Uiteraard staan onze controllers, AFAS adviseurs en financieel adviseurs altijd tot uw beschikking. 

Op basis van de programmatuur van AFAS voeren wij uw administratie uit volgens de richtlijnen van de in uw branche geldende voorschriften. Vanzelfsprekend voldoet Driessen ook aan al uw wensen op organisatieniveau. De financiële administraties worden gevoerd onder leiding van een ervaren registeraccountant.

Rapportage en verslaglegging

Driessen ontzorgt u in de uitvoering van de financiële administratie en onze specialisten staan klaar voor al uw financiële vraagstukken. Het bestuur van uw organisatie moet ieder jaar financiële verantwoording afleggen. Wij zorgen ook voor ondersteuning in dit proces. Denk daarbij onder andere aan het opstellen van jaar- en bestuursverslagen (meerjaren)/jaarbegroting en managementinformatie volgens de in uw branche geldende voorschriften en ingericht op uw wensen. 

Driessen ondersteunt u bij het opstellen van de jaarbegroting en meerjarenbegroting. Bestuur en directie kunnen de begroting gebruiken om inzicht te krijgen in de beschikbare middelen, de verdeling van de middelen over taakgebieden en ter ondersteuning van het beleid. De begroting is daarmee een sturingsinstrument, maar dient tevens als instrument voor het beheersen van kosten en het bewaken van de financiële positie. 

Als onderdeel van de jaarstukken en het afleggen van verantwoording aan de stakeholders wordt een bestuursverslag en een jaarrekening opgesteld. Het opstellen van een jaarrekening is belangrijk en tijdrovend. Aan de hand van het normenkader voor financieel beheer ondersteunt Driessen bij het opstellen van de jaarrekening. Zo voldoet u altijd aan de eisen die het Ministerie aan uw jaarrekening stelt. Driessen helpt u bij het opstellen van het jaarverslag en het aanleveren bij het Ministerie.  

Alleen het opstellen van een managementrapportage is niet voldoende. Als directie of bestuur wilt u namelijk precies weten hoe uw organisatie er financieel voor staat op het moment dat het ú schikt. Door een samenwerking met Driessen hebt u real-time beschikking over financiële managementinformatie. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. Bij Driessen onderzoeken en analyseren we afwijkingen en stellen we periodiek de verwachtingen bij voor het boekjaar. 


Voor de dienstverlening op het gebied van financiële administratie heeft Driessen een partnerovereenkomst met AFAS Software.