Liesbeth van der Meer - HRM-adviseur bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Voor onze uitzenddienstverlening is Driessen een betrouwbare partner.’

DUO werkt samen met Driessen als het gaat om uitzenden. De organisatie zet flexibele medewerkers in bij ziekte, piekwerkzaamheden of wanneer er sprake is van een project.

Hoe ziet jullie personeelsplanning eruit?

‘Bij DUO werken ruim 2.000 interne medewerkers. Daarnaast werken er ongeveer 300 uitzendkrachten. Vanwege een taakstelling heeft DUO de afgelopen jaren geen nieuwe medewerkers in dienst kunnen nemen. De doelstelling is om bij structureel of langdurig werk medewerkers een aanstelling aan te bieden. Dit sluit ook aan bij de Wet Werk & Zekerheid en de circulaire over de toepassing daarvan bij de Rijksoverheid. We zetten externe medewerkers in bij ziekte, piekwerkzaamheden of wanneer er sprake is van een project. DUO wil uiteindelijk komen tot een gezonde verhouding van intern versus extern.’

Focus op fitheid

‘Naar aanleiding van de WWZ hebben we afgesproken dat we een flexibele kracht maximaal twee jaar inzetten. Als gevolg daarvan hebben we in de nieuwe overeenkomst extra aandacht van Driessen gevraagd voor scholing en arbeidsmarkt-fitheid, zodat een flexibele arbeidskracht na afloop van de inzet bij DUO goed bemiddelbaar is naar een andere opdracht.’

‘Ik vind het prettig dat er vlot geacteerd wordt op vragen.’

De relatie met Driessen...

‘Na vier jaar hebben we opnieuw aan Driessen gegund als leverancier voor uitzenden. Na de beoordeling van de ontvangen inschrijvingen had Driessen economisch de meest voordelige inschrijving, waarbij de prijs- en kwaliteitverhouding een belangrijk onderdeel uitmaakte van de gunning.’

Typisch Driessen

‘Het contact met Driessen is goed, we werken fijn samen en de medewerkers zijn goed bereikbaar. Ik vind het prettig dat er vlot geacteerd wordt op vragen. Driessen is een betrouwbare partner in het maken van afspraken. Doordat opdrachten goed worden ingevuld, is voor ons de continuïteit van werk mogelijk.’

Over DUO
DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk.

Meer weten over uitzenden?

DUO maakt gebruik van onze dienst uitzenden. Lees meer over uitzenden of bekijk ons totale dienstenaanbod.