De arbeidsmarkt

Van alle markten is de arbeidsmarkt misschien wel het meest complex. Mensen zijn immers geen goederen. Dit leidt tot een unieke dynamiek en brengt voor organisaties in de overheid, het onderwijs, zorg & welzijn en cultuur uitdagingen met zich mee.

Artikelen
Arbeidsmarkt
Werk maken van discriminatie
Op het werk kunnen organisaties en hun medewerkers te maken krijgen met discriminatie. Discriminatie is niet het maken van onderscheid, maar het maken van verboden onderscheid. Veelgehoorde...
Artikelen
Arbeidsmarkt
Zo vergroot je integriteit op de werkvloer
Integriteit, een begrip dat in veel verschillende functieprofielen als één van de vereisten wordt genoemd. Ook voor klanten is het vaak een voorwaarde om zaken te kunnen doen. En dat is niet gek.
Artikelen
Arbeidsmarkt
Investeren in ontwikkeling is de enige oplossing voor onze arbeidsmarkt
De mismatch op de arbeidsmarkt blijft aanwezig. De reden? Het werk dat de werkzoekende wil of kan doen, wijkt grotendeels af van de...
Artikelen
Arbeidsmarkt
SER-akkoord over hervormingen op de arbeidsmarkt
Begin juni hebben sociale partners in de Sociaal-Economische Raad een belangrijk advies uitgebracht over de hervorming van de arbeidsmarkt. Om groeiende onzekerheid en kansenongelijkheid tegen...
Artikelen
Arbeidsmarkt
Meer inzicht in diversiteit
De afgelopen jaren is er vanuit de overheid veel aandacht geweest voor het bevorderen van diversiteit op de werkvloer. Politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ervoor...
Artikelen
Arbeidsmarkt
Werkgeluk
Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs goed besteed
Om de impact van de coronacrisis enigszins te beperken, heeft de Rijksoverheid subsidie beschikbaar gesteld. Scholen en instellingen zoeken naar manieren om dit goed te besteden.
Artikelen
Arbeidsmarkt
7 tips voor een inclusieve werkomgeving
Racisme en discriminatie zijn onderwerpen waar de laatste jaren op de werkvloer gelukkig steeds meer aandacht aan wordt besteed. Steeds vaker durven werknemers voor zichzelf op te komen wanneer ze...
Artikelen
Arbeidsmarkt
Vitaliteit in coronatijd
De coronacrisis heeft een grote impact op de vitaliteit en het verzuim van medewerkers. Wat zijn de belangrijkste redenen van verzuim en wat kun je als werkgever doen om te werken aan de...