Verzuimmanagement

Iedere organisatie heeft te maken met verzuim. Langdurig, kortstondig, frequent of sporadisch. Verzuim kan voor zowel de organisatie als de medewerker tot problemen leiden. Door verzuim integraal aan te pakken krijgt een organisatie structureel grip op verzuim en dat leidt tot duurzaam inzetbare én werkgelukkige medewerkers.

Integrale verzuimaanpak

Om u te helpen het verzuim binnen uw organisatie onder het sector-gemiddelde te krijgen, werken wij vanuit een integrale verzuimaanpak. Deze aanpak is gebaseerd op het duurzaam verlagen van het verzuim in uw organisatie. Met eigen ervaren en gespecialiseerde verzuimconsulenten en casemanagers en een vast team van bedrijfsartsen en providers realiseren we een stabiel laag ziekteverzuimpercentage van 2,5 - 3%. Ver onder het gemiddelde binnen de sectoren overheid, het onderwijs en zorg en welzijn. Dit is een verzuimaanpak waarbij we naar alle facetten die mogelijk van invloed zijn op verzuim kijken:

 • Arbeidsinhoud
  Aard en het niveau van het werk en de wijze waarop deze taken verricht moeten worden. Autonomie en taakstructuur spelen een belangrijke rol.
 • Arbeidsverhoudingen
  Dit aspect gaat over de verhoudingen in een organisatie en de wijze waarop wordt samengewerkt. Ook onderlinge conflicten rondom verdelingsvraagstukken komen aan bod.
 • Arbeidsvoorwaarden
  Alle afspraken tussen werkgever en werknemer over de voorwaarden waaronder arbeid verricht wordt. Het kan dan gaan om loonafspraken, pensioen- en spaarregelingen, premies en toeslagen, opleidings- en doorgroeimogelijkheden, werktijdenregelingen, mogelijkheden voor kinderopvang.
 • Arbeidsomstandigheden
  Fysieke omstandigheden waaronder werknemers werken, denk aan klimaat, veiligheid, verlichting of lawaai. Door deze vier aspecten van duurzame inzetbaarheid van medewerkers integraal aan te pakken, brengen wij samen met u het ziekteverzuimpercentage (ZVP) en ziekmeldingsfrequentie (ZMf) naar beneden.

Stappenplan verzuimaanpak

Dit doen we aan de hand van de volgende stappen:

Driessen voert een organisatie-diagnose uit met behulp van interviews, enquêtes en een analyse van bestaande documenten. Met het verzuimvenster brengen we het huidige verzuim in kaart en bepalen we samen de gewenste situatie. Uiteindelijk resulteert dit een adviesrapport op organisatie-, afdeling-, of teamniveau.

Waar de verzuimscan zich beperkt tot een beschrijving van de situatie en een advies om het te verbeteren, gaat het verzuimplan verder. Met het verzuimplan hebt u een concrete aanpak. Aan de hand van doelstellingen, een tijdspad, scope, rolverdeling, randvoorwaarden, communicatie, budget en evaluatiemomenten kunt u direct aan de slag.

Als u na de verzuimscan en het verzuimplan volledig ontzorgd wilt worden op basis van Wet Verbetering Poortwachter en/of ERD-ZW, dan kan dat bij Driessen. Al dan niet in samenwerking met uw arbodienst en/of providers gaan wij voor u aan de slag.

Als u kiest voor samenwerking met Driessen, dan ondersteunen wij u graag bij één of meer van deze onderdelen.

Meer informatie over Verzuimmanagement?
Heeft u een vraag over onze verzuimmanagement dienstverlening of wilt u een voorstel op maat? Onze specialisten voorzien u graag van een goed en geheel vrijblijvend advies.

ja, ik ontvang graag meer informatie