Verzuim management

Iedere organisatie heeft te maken met verzuim. Langdurig, kortstondig, frequent of sporadisch. Verzuim kan voor zowel de organisatie als de medewerker tot problemen leiden. Wij helpen organisaties om verzuim integraal aan te pakken, met als doel: grip op verzuim en duurzaam inzetbare én werkgelukkige medewerkers.

Integrale verzuimaanpak

Om organisaties te helpen om het verzuim te verlagen, werken wij vanuit een integrale verzuimaanpak. Deze aanpak is gebaseerd op het duurzaam verlagen van verzuim. Met eigen ervaren en gespecialiseerde verzuimconsulenten en casemanagers en een vast team van bedrijfsartsen en providers realiseren we een stabiel laag ziekteverzuimpercentage van 2,5 - 3%. Ver onder het gemiddelde binnen de sectoren overheid, het onderwijs en zorg en welzijn. In onze aanpak kijken wij naar alle facetten die mogelijk van invloed zijn op verzuim:

 • Arbeidsinhoud
  Aard en het niveau van het werk en de wijze waarop deze taken verricht moeten worden. Autonomie en taakstructuur spelen een belangrijke rol.
 • Arbeidsverhoudingen
  Dit aspect gaat over de verhoudingen in een organisatie en de wijze waarop wordt samengewerkt. Ook onderlinge conflicten rondom verdelingsvraagstukken komen aan bod.
 • Arbeidsvoorwaarden
  Alle afspraken tussen werkgever en werknemer over de voorwaarden waaronder arbeid verricht wordt. Het kan dan gaan om loonafspraken, pensioen- en spaarregelingen, premies en toeslagen, opleidings- en doorgroeimogelijkheden, werktijdenregelingen, mogelijkheden voor kinderopvang.
 • Arbeidsomstandigheden
  Fysieke omstandigheden waaronder werknemers werken, denk aan klimaat, veiligheid, verlichting of lawaai. Door deze vier aspecten van duurzame inzetbaarheid van medewerkers integraal aan te pakken, brengen wij samen het ziekteverzuimpercentage (ZVP) en ziekmeldingsfrequentie (ZMf) naar beneden.

Stappenplan verzuimaanpak

In onze aanpak werken we vanuit de volgende stappen:

Driessen voert een organisatie-diagnose uit met behulp van interviews, enquêtes en een analyse van bestaande documenten. Met het verzuimvenster brengen we het huidige verzuim in kaart en bepalen we samen de gewenste situatie. Uiteindelijk resulteert dit een adviesrapport op organisatie-, afdeling-, of teamniveau.

Waar de verzuimscan zich beperkt tot een beschrijving van de situatie en een advies om het te verbeteren, gaat het verzuimplan verder. Met het verzuimplan bieden wij een concrete aanpak. Aan de hand van doelstellingen, een tijdspad, scope, rolverdeling, randvoorwaarden, communicatie, budget en evaluatiemomenten kun je direct aan de slag.

Als je na de verzuimscan en het verzuimplan volledig ontzorgd wilt worden op basis van Wet Verbetering Poortwachter en/of ERD-ZW, dan kan dat bij Driessen. Al dan niet in samenwerking met de arbodienst en/of providers binnen de organisatie gaan we aan de slag.

Meer informatie over Verzuimmanagement?
Heb je een vraag over onze verzuimmanagement dienstverlening of wil je een voorstel op maat? Onze specialisten voorzien je graag van een goed en geheel vrijblijvend advies.

ja, ik ontvang graag meer informatie