Arbeidsovereenkomst

Arbeidsvoorwaarden stellen wij in samenspraak met jou en de opdrachtgever vast. Bij Driessen geldt voor alle medewerkers de CAO voor Uitzendkrachten (ABU-CAO), die kan worden aangevuld met opdrachtgever-specifieke regelingen. In jouw arbeidsovereenkomst vind je de informatie die op jou van toepassing is.

Contractvormen

Opdrachtgevers kunnen bij ons kiezen tussen twee contractvormen: een uitzendovereenkomst of een detacheringsovereenkomst.

De uitzendovereenkomst wordt ingezet voor opdrachten waarvan de looptijd niet vast staat en het aantal te werken uren variabel is. Je krijgt bij deze variant een uitzendovereenkomst aangeboden met uitzendbeding. Dit houdt in dat er geen einddatum is vastgesteld en tussentijds opzeggen voor jou als medewerker mogelijk is. Met een uitzendovereenkomst krijg je wekelijks per gewerkt uur uitbetaald en bouw je een reservering op voor alle verplichte zaken zoals kort verzuim, feestdagen, vakantiedagen en vakantietoelage. 

Wij maken gebruik van een tweetal detacheringsovereenkomsten, namelijk detacheren op basis van gewerkte uren (oproep) en detacheren op basis van vaste uren. 

  • Detacheren op basis van gewerkte uren (oproep)

Meestal ontvang je deze overeenkomst wanneer je wordt ingezet voor een bepaalde duur of een bepaald project. De duur van de overeenkomst is vooraf bekend, maar het aantal uren is variabel. Je krijgt wekelijks uitbetaald per gewerkt uur. Daarnaast bouw je een reservering op voor alle verplichte zaken zoals kort verzuim, feestdagen, vakantiedagen en vakantietoelage.

  • Detacheren op basis van vaste uren

Deze overeenkomst ontvang je meestal wanneer de arbeidsduur per week en de periode van de opdracht bekend zijn. Je ontvangt een contract voor bepaalde tijd, voor een vast aantal contracturen per maand. Iedere maand ontvang je een vast salaris. Vakantie en verlof worden in overleg met de opdrachtgever afgesproken. 


Pensioen

Het pensioen is een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Standaard bouwen alle medewerkers in dienst bij Driessen pensioen op via StiPP, het pensioenfonds voor flexibele medewerkers. Opdrachtgevers kunnen ervoor kiezen om het pensioen uit te breiden met pensioen via het ABP (het pensioenfonds voor overheid en onderwijs) of het PFZW (de Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn). In je overeenkomst staat vermeld welke pensioenregeling voor jou van toepassing is.