Bericht Tags ‘VO’

Cao-overleg VO afgebroken

| 11 april 2013

Op 9 april is het cao-overleg voor het voortgezet onderwijs afgebroken. Een voorstel van de werkgevers bleek voor de bonden onbespreekbaar. Het tegenvoorstel dat de bonden deden tijdens het overleg op 9 april biedt geen loonruimte en spreekt niet van behoud van werkgelegenheid, vermindering van de werkdruk en meer regelruimte voor schoolbesturen. Dit was voor de werkgeversdelegatie reden om het cao-overleg per direct af te breken. Meer lezen »

Tags: BAPO, CAO, VO
Geplaatst in Onderwijs
587 x bekeken | Reageren
Communicatie

Driessen en de AVS tekenen samenwerkingovereenkomst

| 17 februari 2012

Driessen en de AVS hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten op gebied van HRM-vraagstukken, waarbij beide partijen kunnen profiteren van elkaars kennis en kunde om zo de onderwijssector nog beter van dienst te kunnen zijn. Voor de 5.500 leden van de AVS is een speciaal HRM-pakket ontwikkeld. Meer lezen »

Tags: avs, Onderwijs, PO, VO
Geplaatst in E-HRM, Onderwijs
1.007 x bekeken | Reageren
Communicatie

Oprichting Arbeidsmarktplatform PO en A&O fonds VO in 2012

| 22 december 2011

Op 31 december 2011 houdt het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) na vijftien jaar op te bestaan. Werkgevers- en werknemersorganisaties verschuiven vanaf 1 januari 2012 de focus van bovensectorale kennisuitwisseling naar samenwerking binnen de eigen sector.  Activiteiten, projecten en onderzoeken voor de arbeidsmarkt van het primair onderwijs worden vanaf 1 januari 2012 belegd bij het nieuw opgerichte Arbeidsmarktplatform po, ondersteund door het CAOP (Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel).  De sector vo wordt ondergebracht bij het A&O fonds vo, ondersteund door Loyalis. Meer lezen »

Tags: kennisdeling, PO, VO
Geplaatst in E-HRM, Onderwijs
828 x bekeken | Reageren
Miriam Teunissen

Geen bezuinigingen onderwijs in de Begroting 2012?

| 16 september 2011

Ondanks dat het kabinet flink moet bezuinigen, zal er vooralsnog niet worden bezuinigd op onderwijs. Het kabinet acht het onderwijs namelijk van zeer groot belang bij de ontwikkeling van de samenleving en de economie. Echter de VO-raad geeft aan dat ondanks dat het kabinet aangeeft dat er niet wordt bezuinigd, er toch uit de begroting blijkt dat dit wel gebeurt. Meer lezen »

Tags: bezuinigingen, Onderwijs, VO
Geplaatst in E-HRM
1.762 x bekeken | Reageren
Bianca van Lieshout

Zomervakantie voortgezet onderwijs (VO) van 7 naar 6 weken

| 5 augustus 2011

Schoolvakanties worden deels door de overheid bepaald. De meeste vakanties kunnen scholen binnen de wettelijke regels zelf bepalen. Voor de zomervakantie gelden echter vastgestelde data en duur van de vakantie.   Meer lezen »

Tags: vakantie, VO
Geplaatst in E-HRM, Onderwijs
1.320 x bekeken | Reageren
Leffert Snackers

Onderwijsklanten Driessen bij Beste Scholen 2011

| 18 januari 2011

Elsevier heeft voor de tiende keer onderzoek gedaan naar alle middelbare scholen in Nederland. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van de Inspectie van het Onderwijs. Het oordeel is gebaseerd op vier gegevens, gemiddeld over drie jaar, uitgedrukt in plussen en minnen: het rendement van de onderbouw, het percentage dat onvertraagd het diploma behaalt, het verschil tussen schoolonderzoek en centraal examen en het gemiddelde cijfer voor het centraal examen. Meer lezen »

Tags: VO, Voortgezet Onderwijs
Geplaatst in Onderwijs
1.134 x bekeken | Reageren
Communicatie
1

Driessen tekent samenwerkingsovereenkomst met VO-raad

| 16 december 2010

Driessen HRM Payroll en de VO-raad slaan de handen ineen en hebben op woensdag 15 december jl. een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een periode van 3 jaar. Er waren onderling al goede contacten en dankzij de samenwerkingsovereenkomst kunnen beide partijen nu intensiever gebruik maken van elkaars kennis en kunde over de onderwijssector. Meer lezen »

Tags: RAP VO, VO, Voortgezet Onderwijs
Geplaatst in E-HRM, HRM, Onderwijs
1.143 x bekeken | 1 reactie
Communicatie

Wijziging salaris instroombaan VO

| 9 juni 2010

In de maanden januari en juli wordt het minimum loon wettelijk vastgesteld. Met ingang van 1 juli 2010 worden het minimumjeugdloon en het wettelijk minimumloon met 0,6% verhoogd. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt dan: Meer lezen »

Tags: minimumloon, salaris, VO
Geplaatst in E-HRM, Overheid
680 x bekeken | Reageren
Communicatie

Voortgezet HRM in de Praktijk

| 7 mei 2009

Op 23 en 25 juni aanstaande organiseert Driessen HRM_Payroll de bijeenkomst Voorgezet HRM in de Praktijk. Wilt u weten hoe HRM-ontwikkelingen het best kunnen worden voortgezet? En wilt u kennis uitwisselen met vakgenoten uit het voortgezet onderwijs? Meld u dan hier aan! Meer lezen »

Feiten en cijfers nieuwe CAO VO 2008-2010

| 2 februari 2009

De nieuwe cao in het voortgezet onderwijs is definitief een feit. De leden van de VO-raad, CNV Onderwijs en CMHF hebben met een overtuigende meerderheid van 90% ingestemd met het onderhandelaarsakkoord CAO VO 2008-2010. Ook de leden van de AOb hebben ingestemd met het bereikte resultaat.
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 juli 2008 tot 1 augustus 2010. De werknemers in het voortgezet onderwijs krijgen een meer dan marktconforme salarisverbetering van 7% in twee jaar.

De belangrijkste afspraken van de CAO VO 2008-2010 zijn:

Meer lezen »

Tags: CAO, cijfers, feiten, nieuwe, VO
Geplaatst in HRM, Payroll, PSA
939 x bekeken | Reageren
René van Baest
De websites van Driessen HRM maken gebruik van cookies.