Kwaliteit

In bedrijfsfilosofie van Driessen staan de klant en kwaliteit van de dienstverlening centraal. Het zorg dragen voor een goede klanttevredenheid en een optimale kwaliteit van de dienstverlening is volledig geïntegreerd in onze werkwijze. Vanzelfsprekend is Driessen in het bezit van de nodige certificeringen als bewijs voor onze optimale kwaliteitszorg.

 

Kwaliteitszorgsysteem
Allereerst is binnen de gehele organisatie NEN-EN-ISO 9001 geïmplementeerd als primair kwaliteitszorgsysteem. Alle management, ondersteunende en operationele processen en werkwijzen zijn conform de richtlijnen van NEN-EN-ISO 9001 gedetailleerd vastgelegd. Ieder jaar wordt er door de externe auditor (DNV) de werking van het kwaliteitszorgsysteem getoetst. Ook bij de meest recente controle is de certificering van Driessen wederom gecontinueerd waardoor Driessen nu in het bezit is van de NEN-EN-ISO 9001:2008 certificering.
 ISO 9001
   
NEN 4400-1
Een belangrijke certificering voor ons als HRM- en payrolldienstverlener is de NEN 4400-1. Deze certificering maakt het inlenen van arbeid en uitbesteden, (onder)aannemen van werk gemakkelijker en fraudebestendiger. NEN 4400-1 geeft eisen waaraan uitzendbureaus of de (onder)aannemers moeten voldoen. Het stelt strenge eisen aan personeels- en loonadministratie en geeft criteria om te beoordelen of een organisatie aan alle gestelde eisen voldoet.
 NEN 4400-1
   
ISAE
De ISAE 3402 verklaring is een internationale standaard voor bedrijven die, net als Driessen, outsourcing als dienstverlening aanbieden. Doel van deze verklaring is de klanten zekerheid bieden omtrent de kwaliteit van de outsourcingsdienstverlening. Een gecertificeerde accountant heeft vastgesteld dat Driessen haar beheersmaatregelen en -doelstellingen correct heeft beschreven en geïmplementeerd in de bedrijfsvoering. Driessen is in het bezit van een ISAE 3402, type 1 en type 2 verklaring.  
 ISAE 3402
   
CEDEO
Ook voor onze opleidingen hebben wij een belangrijke kwaliteitscertificering behaald: de Cedeo erkenning. Het Cedeo doet onderzoek naar performance, klantgerichtheid en de samenwerking bij een opleider. Een Cedeo erkenning staat gelijk aan een warme aanbeveling door de huidige klanten en geeft potentiële klanten houvast bij de inkoop van cursussen, trainingen en andere HRM-diensten.
 
  
   
Milieu
Driessen voert een MVO-beleid waarin niet alleen 'people' en 'profit' de nodige aandacht krijgen, maar waarin ook 'planet' duidelijk vertegenwoordigd is. Driessen heeft bijvoorbeeld het milieucertificaat ISO 14001 in ontvangst mogen nemen. Deze certificering houdt in dat Driessen aan strenge milieueisen voldoet. Wij hanteren een milieumanagementsysteem dat er op toeziet structureel aandacht te besteden aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij kan gedacht worden aan het gebouw, het wagenpark en de leveranciers.

Daarnaast voert Driessen de Gold Standard certificering voor energie en gas. Gold Standard draagt bij aan de financiering van nieuwe duurzame energieprojecten, zoals de realisatie van wind- en zonne-energie. Deze projecten helpen de klimaatverandering te beperken en leveren tevens lokale, sociale, economische en milieuvriendelijke voordelen.
 ISO 14001 
   
Horizontaal toezicht
De Belastingdienst heeft vastgesteld dat de fiscale processen van Driessen “in control” zijn. Hierdoor is Driessen opgenomen in het systeem van horizontaal toezicht. Dat betekent dat er afstemming tussen de Belastingdienst en Driessen vooraf waar nodig is, in plaats van controles achteraf.  
  
   
ABU
Driessen is aangesloten bij dé grote branchevereniging binnen de wereld van flexibele arbeid: de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). De ABU is met haar ruim 450 leden dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland en vertegenwoordigt meer dan 60% van de markt. 
 Driessen is aangesloten bij de ABU 
   
VPO
De Vereniging van Payroll-ondernemingen (VPO) is de branchevereniging die de belangen van de aangesloten payroll-ondernemingen behartigt. VPO-aangesloten ondernemingen worden gecontroleerd op een correcte toepassing van de CAO, de kwaliteit van de administratieve processen, tijdige afdracht van belastingen en sociale premies en een degelijke bedrijfsvoering. Driessen is in het bezit van het VPO-keurmerk, wat u de garantie geeft dat u werkt met een betrouwbare partner. 
 Driessen is in het bezit van het VPO-keurmerk 
   
Klanttevredenheidsonderzoek
Ieder jaar houden wij een tevredenheidsonderzoek onder al onze klanten. Zo blijven wij op de hoogte van de meningen en eventuele suggesties van onze klanten wat ons helpt de kwaliteit hoog en onze dienstverlening up-to-date te houden. In 2013 hebben onze klanten ons gewaardeerd met het mooie overall rapportcijfer van een 8-. 
  
   
Best Managed Company 2013
Driessen mag zich wederom tot de best geleide organisaties binnen het Nederlandse midden- en grootbedrijf rekenen. Dit is de uitkomst van het Best Managed Companies programma dat Deloitte in samenwerking met TiasNimbas Business School en VNO-NCW organiseert. Driessen heeft de titel voor best geleide bedrijven voor de vierde keer op rij in ontvangst mogen nemen.
 
 Best Managed Companies 2013
   

FG Gazelle 2013

De FD Gazellen worden jaarlijks uitgereikt aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Het hoofdcriterium om voor een FD Gazelle in aanmerking te komen is dat een onderneming gemiddeld 20% omzetgroei heeft gerealiseerd over de afgelopen drie jaar. Daarnaast hecht de jury veel waarde aan de financiële gezondheid en continuïteit van de deelnemende organisatie. Voor het vierde jaar op rij, behoort Driessen wederom tot die categorie. In de categorie ‘Grote Ondernemingen’ in Noord-Brabant is Driessen in 2013 geëindigd op de tweede plaats.
 FD Gazellen Awards

 

De websites van Driessen HRM maken gebruik van cookies.