Driessen Foundation & MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent voor Driessen dat er naast het streven naar winst en het hiervan laten profiteren van maatschappelijke instanties (profit) ook rekening wordt gehouden met het effect van de bedrijfsactiviteiten op het milieu (planet) en dat er oog is voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Omdat je als organisatie dagelijks moet werken aan MVO, hebben wij goed nagedacht over hoe wij hieraan invulling willen geven. Dat heeft geleid tot de oprichting van de Driessen Foundation.

Focus op people en profit

Als HRM-dienstverlener zijn wij van mening dat mensen het belangrijkste kapitaal zijn voor een organisatie. Daarnaast hebben wij veel kennis in huis over ‘mensenwerk’. Vanuit die gedachte richt de Driessen Foundation zich vooral op de ‘People’ en ‘Profit’ kant van MVO. Daarmee wordt ‘Planet’ natuurlijk niet vergeten. Zo zijn we in het bezit van het meest actuele milieucertificaat, ISO 14001.

Activiteiten

De Driessen Foundation, die helemaal bestaat uit eigen medewerkers, (onder)steunt initiatieven die passen binnen het MVO beleid van Driessen. Wij richten ons hierbij op vier categorieën die te maken hebben met ‘People’ en ‘Profit’.

 

Driessen Foundation

Wij ondersteunen de volgende initiatieven op het gebied van:

Persoonlijk betrokken

Naast de doelen die Driessen als bedrijf een warm hart toedraagt, zijn er ook een groot aantal doelen die op de steun van één of meerdere van onze medewerkers of relaties kunnen rekenen. Driessen juicht deze initiatieven toe en ondersteunt daarom diverse (kleinere) initiatieven waar één van onze medewerkers of één van onze relaties een persoonlijke rol in spelen. Ga naar de pagina persoonlijk betrokken.

De websites van Driessen HRM maken gebruik van cookies.